Måleri

Måleritjänster


Klints Måleri & Dekor utför ådring och marmorering, grisaille, pappspänning, måleri med traditionella material, tapetsering samt

lagningar / retuscheringar. Klints Måleri & Dekor arbetar främst med limfärg, linolja och emulsionsfärg.

Som kund får du alltid en dokumentation efter slutfört arbete.


Välkommen att kontakta mig för rådgivning, åtgärdsförslag eller prisuppgifter!


Illusionsmålad ekdörr


Illusionsmålningar är både dekorativa men även funtionella. En teknik att använda om man vill att exempelvis en slät dörr ska smälta samman med omgivande miljö. Säkerhetsdörrar som inte matchar byggnadens ursprung kan enkelt förvandlas till att verka mer tidsenliga.

Ådringsmålning

 

En ådringsmålning kompletteras gärna med grisaille för att skapa tredimensionella ytor som ger en illusion av ram/listverk

Papptak

 

Pappspända tak ger  ett slätt tak som ändå spelar med årstiderna och är som mest spänt när luftfuktigheten är som lägst. Taken målas med limfärg om man vill hålla sig till traditionen. Pappspända tak har funnits sedan 1850-talets mitt.

Lagning av papptak

 

Om taket inte har alltför många färglager och beroende på hur skadan ser ut, så kan man laga ett skadat tak.

Pappspända väggar


Papp på väggar ersatte lumppappen, vilken sattes i kvadratiska ark på den tiden det inte tillverkades papper i större format.

Att sätta papp på väggarna är en teknik som är väldigt fördelaktig i exempelvis timmerhus där pappen följer den ojämna

väggen. Därefter kan man antingen tapetsera på pappen eller måla.


Lumppapp på vägg

 

Lumpapp sätts i kvadrater om man eftersträvar en traditionell yta.Pappen sattes så av den enkla anledningen att det inte gick att tillverka pappersark istörre format än 50x60 cm. 


Schabloner


Du kan få en gammal vägg i nytryck eller egenkomponerade schabloner. Tekniken kan gärna kombineras med frihandsmåleri. 

Arbeten under 2020

Pappspänt tak som målades med limfärg. 

Trapphusmålning

Trapphus från 1954 som återfår sin ursprungliga karaktär. 

Pågående arbete.

       FÖRE

Arbeten under 2019

Renovering från golv till tak på Lövstabruk Bed & Breakfast. Väggarna är målade me emulsionsfärg, snickerierna med linoljefärg. 


 Underarbete pågår.

Byggnaden är från 1809 och jag hittade 200 års restaureringar i olika skeden under färglagren. Den färgsättning som kunden valt återfanns i ett ev de understa färglagren, intressant sammanträffande.

När bottenfärgen är färdigstruken ska det målas fältindelning och fuskspeglar. 

Arbetet klart! Dörrbladen har kvar sitt gamla utseende, i övrigt är allt målat från golv till tak.

I trappen satt tidigare än medfaren linoleummatta och golven på plan två var trärena. Allt är nu struket med linoljefärg avsedd för golv.

Fuskspeglarna går genom hela trapplöpet medan fältindelning bara är på våningsplanen. I trapplöpet har jag gjort en enkel dekor i hörnen som svarar mot övrig dekor (tyvärr inte med på bild). 

Trapphus brf Olympen

Före. Trapphusen ska målas från golv till tak.

Golvet med klinker ska målas in så att det liknar de andra kalkstensgolven.

Arbetet pågår. Snickerierna målas med linoljefärg.

Golvet klart.

Dörrarna är blandade nya och gamla. Den här ska målas så den liknar en intilliggande originaldörr.

Klar. Förlagan är förrådsdörren intill.

Möbelmåleri

Två likadana chiffonjéer ska målas med mahogny utvändigt och björk på insidan.

Första lasyren klar och här dags för överlasyr.

Björkådring klar. 

Klara. Ådringen är gjord med lasyrolja och pigment.

Pappspänning

Tre stycken papptak i en äldre villa behövde åtgärdas. Här tog jag ner pappen i samtliga tak. Beroende på hur det ser ut kan man annars välja att spänna en ny papp ovanpå den gamla.

Två av rummen var relativt långa, vilket gör arbetet något mer avancerat. Här har pappen torkat över natten och spänt ut sig snyggt.

Nymålat. Till samtliga tak använde jag animalisk limfärg som penselstryktes. För att limstryka ett tak krävs att man förberett allt och kan jobba snabbt, annars bildas skarvar i färgen. Här är taket under torkning.

Arbeten under 2018


Omfattande restaurering på Carolina Redivia, Uppsala


Det färdiga resultatet skulle likna en kalkkvastad yta i en "ungefär lindblomsgrön" kulör. Jag slog ihop tre olika kulörer för att tillslut få fram denna. Botten kulören har en ljusare nyans för att vi skulle få lite skiftningar så som en kalkad yta har. Detta syns dock dåligt med en enkel mobilkamera.


Dekor i äggoljetempera

Dekorativt måleri  med botten i äggoljetenpera och dekor i äggtempera.

På plats! I entrén hos Epok Byggnadsvård i Grillby. Där finnner du det mesta du behöver inom byggnadsvård, textil och tapet.

 2018,2017, 2016

Tyvärr bristande bilddokumentation pga skadad mobiltelefon.


Några  av mina uppdrag var

- Ådringsmålning på Restautang Brezza i Uppsala

- Ett flertal papptak och lagningar av demsamma.

- Ådringsmålning i trapphus på Gärdet i Stockholm, inlejd av NyDeco

- Arbete åt Husrestauratören på V-Dala Nation i Uppsala

- Större renoveringsarbete, målning och tapetsering hos privatkund